Жиро сметка на Домот

Назив на примач:

Државен студентски дом„Скопје“-Скопје

Банка на примач:

НБРМ

Сметка

100000000063095

Сметка на буџетски корисник

1600110898 788 13

Приходна шифра (за уплата на станарина)

723114 програма 60

Приходна шифра (за фактури и рецепција)

723119 програма 60