Еднодневна екскурзија

Државниот студентски дом „Скопје“- Скопје организира еднодневна екскурзија за сите студенти и вработени во домовите. Екскурзијата ќе опфати посета на градот Велес, односно езеро Младост како и посета на Струмица, манастир „Св. 15 тиверополски маченици“, како и посета на  Вељуса и Водоча“.

Цената изнесува 650 денари со вклучен превоз и ручек.

 

Лице за контакт:
Референт за туризам
Владо Ѓорески
078/864-811

strumica-1398876402

You may also like...