Листа на кандидати (бруцоши) кои се примени во Државeн студентски дом„Скопје“ за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Гоце Делчев”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во „Стив Наумов-нови бараки”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Кузман Јосифовски Питу”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-прва и втора зграда”, за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-трета зграда”, за академската 2016/2017 година

 

Листа на кандидати кои конкурирале во: ДСД „Стив Наумов – нови бараки“, ДСД „Гоце Делчев“ и ДСД „Кузман јосифовски Питу“, а се примени во студентски дом според изјава за втор избор или најповолен избор

You may also like...