Студентите започнаа да се вселуваат во реновираниот блок А од СД „Гоце Делчев“

Од вчера студентите започнаа да се префрлуваат во реновираниот блок А со цел да се овозможат услови за отпочнување на градежните активности во нереновираните блокови.

studentski-dom-goce-delcev                                                                              Преселувањето ќе се врши етапно и секој ден ќе се вселуваат по два ката од блокот А.studentski-dom-goce-delcev-2                     Реконструкцијата на блокот А е инвестиција вредна околу 1,5 милиони евра, средства со кои е извршена замена на врат­ите, прозорците, под­овите, електричната и водоводната инстал­ација, системот за парно греење, молерис­ување на ѕидовите, нови лиф­тови и комплетно нова опрема во сите соб­и. studentski-dom-goce-delcev-lifotvi                                                    Исто така, неодамна беа набавени 50 машини за перење и 50 машини за сушење со кои ќе се надмине еден реален и долгогодишен проблем на студентите сместени во државните студентски домови.uvid1-640x471

You may also like...