Можност за повторно аплицирање за сместување во студентски дом

Се известуваат сите студенти кои не се примени на првиот конкурс во студентските домови имаат можност да аплицираат за сместување во студентски дом до 29.09.2017 година. Аплицирањето се врши на http://konkursi.mon.gov.mk/?lang=mk

За повеќе инфомации видете на: http://mon.gov.mk/ и http://konkursi.mon.gov.mk/?lang=mk

You may also like...