Monthly Archive: октомври 2018

44789902_470264630132045_5765518051806019584_n

Соопштение

Почитувани, Ја информираме јавноста во врска со настанатиот дефект на внатрешната инсталација во Студентскиот дом „Стив Наумов“ заради кој во една зграда од вкупно четири нема топла вода и во две згради нема парно...

dario-610x400

Нови 79 милиони денари за Државниот студентски центар

Државниот студентски дом „Скопје” добива 79 милиони денари од државниот буџет. Оваа одлука ја донесе Владата на РМ на последната седница. Ова е второ намалување, во износ од 79 милиони денари, наменети за целосно...

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Јавен повик

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со ствари во државна сопственост и со ствари во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и...