Category: Конкурси

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во Државен студентски дом „Скопје“ за студиската 2017/2018 година

I.1. Во студиската 2017/2018 година во Државен студентски дом „Скопје“- Скопје ќе се примаат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија...

lift-studentski-640x451

Конкурс за прием на студенти во Државен студентски дом „Скопје“ за студиската 2016/2017 година – ВТОР РОК

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи дека по сместувањето на студентите согласно Конкурсот во првиот...

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Листа на кандидати (бруцоши) кои се примени во Државeн студентски дом„Скопје“ за академската 2016/2017 година

Листа на студенти примени во ДСД „Гоце Делчев”, за академската 2016/2017 година Листа на студенти примени во „Стив Наумов-нови бараки”, за академската 2016/2017 година Листа на студенти примени во ДСД „Кузман Јосифовски Питу”, за...

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Листа на кандидати кои се примени во Државен студентски дом „Скопје“

Листа на студенти примени во ДСД „Гоце Делчев”, за академската 2016/2017 година Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-трета зграда”, за академската 2016/2017 година Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-прва и...

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во Државен студентски дом „Скопје“- Скопје за студиската 2016/2017

I.1. Во студиската 2016/2017 година во Државен студентски дом „Скопје“- Скопје ќе се примаат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија...