Category: Сместување

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Листа на кандидати кои се примени во Државен студентски дом „Скопје“

Листа на студенти примени во ДСД „Гоце Делчев”, за академската 2016/2017 година Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-трета зграда”, за академската 2016/2017 година Листа на студенти примени во ДСД „Стив Наумов-прва и...

Drzaven Studentski Centar Skopje kolor.ai

Сместување во текот на летниот период

Се известуваат сите станари кои по иселувањето на 30.06.2015 година сакаат да останат во објектите на ДСД „Скопје“-Скопје, ќе треба да се префрлат во Кузман Јосифовски Питу кој ќе работи како рецепција од 01.07.2015...