ИНФОРМАЦИИ

За студенти

ЕДУКАЦИЈА

Курсеви за студенти

СПОРТ

Студентски попуст

МОЈ ДОМ

Пријави проблем, сподели идеја!

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: Распоред за вселување

При вселување во Гоце Делчев, студентот треба да приложи уплатници за: Документи 250,00  Станарина за 10/2020 во износ од 3.645,00 денари  Трошоци за тековно одржување и амортизација 300,00 денари Уплатата се врши на Образец пп50 со следните генералии – корисник-Државен студентски …

СТИВ НАУМОВ ЗГ. 3: Распоред за вселување

При вселување во Стив Наумов зг.3, студентот треба да приложи уплатници за: Документи 250,00  Станарина за 10/2020 во износ од 3.595,00 денари за еднокреветна соба или во износ од 3.445,00 денари за двокреветна соба  Трошоци за тековно одржување и амортизација …

СТИВ НАУМОВ – БАРАКИ: Распоред за вселување

При вселување во Стив Наумов нови бараки, студентот треба да приложи уплатници за: Документи 250,00  Станарина за 10/2020 во износ од 3.645,00 денари  Трошоци за тековно одржување и амортизација 300,00 денари  Уплатата се врши на Образец пп50 со следните генералии – …

КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ: Распоред за вселување

При вселување во КЈПиту, студентот треба да приложи уплатници за: Документи 250,00  Станарина за 10/2020 во износ од 3.495,00 денари  Трошоци за тековно одржување и амортизација 300,00 денари  Уплатата се врши на Образец пп50 со следните генералии – корисник-Државен студентски дом,,Скопје,,Скопје – …

ОДБЕРЕТЕ ГИ НАШИТЕ ДОМОВИ

Наша цел е покрај сместување, да ви обезбедиме и одлична исхрана, грижа за здравјето, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности.

Право на сместување имате сите студенти кои ги исполнувате условите одредени од министерството за образование и наука.

 

Директор
Виктор Велевски

100
%
Пасија за успех
4
Студентски домови
3065
Капацитет на легла
67
Години на постоење

Информирани студенти

ДСД СКОПЈЕ
24 часа
Студентите секогаш имаат право да ги споделат нивните идеи и проблеми, да придонесат кон развојот и подобрувањето на студентските домови, а ние како надлежни должни сме да го испорачаме максимумот за нивните потреби.