ИНФОРМАЦИИ

За студенти

ЕДУКАЦИЈА

Курсеви за студенти

СПОРТ

Студентски попуст

МОЈ ДОМ

Пријави проблем, сподели идеја!

Список на студенти за сместување во ДСД Скопје по поднесен приговор во МОН

КJ ПитуПреземи Стив-3-конечноПреземи Стив-Нови-Бараки-Преземи Гоце Делчев-Преземи

Листи со примени студенти бруцоши во студентските домови во Скопје

Гоце-Делчев-примени-по-алтернативаПреземи Гоце-Делчев-примениПреземи Кузман-примениПреземи Стив-1-и-2-примениПреземи Стив-нови-бараки-примени-по-алтернативаПреземи Стив-нови-бараки-примениПреземи Стив-трета-зграда-примениПреземи

Резултати од поднесени приговори до МОН по прв конкурс за сместување на студенти

Список на студенти кои не се ослободени од плаќање на партиципација во КЈП по поднесен приговор Список на студенти кои се ослободени од плаќање на партиципација во КЈП по поднесен приговор Список на студенти примени во КЈП по поднесен приговор …

Студенти примени во ДСД „Гоце Делчев“ – Скопје кои по алтернатива (слободни места) се сместуваат во Пелагонија и КЈ Питу

При вселување во КЈПиту, студентот треба да приложи уплатници за: Документи 250,00  Станарина за 09/2021 во износ од 3.495,00 денари  Трошоци за тековно одржување и амортизација 300,00 денари  Уплатата се врши на Образец пп50 со следните генералии – корисник-Државен студентски дом,,Скопје,,Скопје – …

ОДБЕРЕТЕ ГИ НАШИТЕ ДОМОВИ

Наша цел е покрај сместување, да ви обезбедиме и одлична исхрана, грижа за здравјето, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности.

Право на сместување имате сите студенти кои ги исполнувате условите одредени од министерството за образование и наука.

 

Директор
Виктор Велевски

100
%
Пасија за успех
4
Студентски домови
3065
Капацитет на легла
67
Години на постоење

Информирани студенти

ДСД СКОПЈЕ
24 часа
Студентите секогаш имаат право да ги споделат нивните идеи и проблеми, да придонесат кон развојот и подобрувањето на студентските домови, а ние како надлежни должни сме да го испорачаме максимумот за нивните потреби.