ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: Распоред за вселување

При вселување во Гоце Делчев, студентот треба да приложи...