КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ: Распоред за вселување

При вселување во КЈПиту, студентот треба да приложи уплатници...

СТИВ НАУМОВ ЗГ. 3: Распоред за вселување

При вселување во Стив Наумов зг.3, студентот треба да...

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: Распоред за вселување

При вселување во Гоце Делчев, студентот треба да приложи...

СТИВ НАУМОВ – БАРАКИ: Распоред за вселување

При вселување во Стив Наумов нови бараки, студентот треба...