Попустите во едукативни центри за студентите од ДСД Скопје!

Доколку си студент и си сместен во државните студентски домови „ДСД Скопје“, кликни на секој од едукативните центри и дознај ги поволностите кои ги обезбедивме за тебе!