Контакт информации

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Орданчо Данев
тел. 075/263-678 | Е-маил: contact@dsdskopje.mk; dsc_sk@yahoo.com

Телефон

023 226 261

023 117 654

023 228 844

Е-маил

contact@dsdskopje.mk

Адреса

бул. ``Митрополит Теодосиј Гологанов`` 26б

Испратете ни порака

Вашите информации нема да бидат јавно објавени.

Биди во тек со сите новости! Остави ја твојата е-маил адреса.

Студентски домови

Работно време на управници: Понеделник - Петок (08:00-16:00)

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
бул. “Митрополит Теодосиј Гологанов” бб
тел. 023 226 261

075 263 738

СТИВ НАУМОВ
бул. “Александар Македонски” бб
тел. 023 226 261

075 263 759

КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ
бул. “Митрополит Теодосиј Гологанов” 26 б
тел. 023 226 261

075 263 790

 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Работно време

Понеделник-Петок (08:00-16:00)

Одделение за oпшти и правни работи
Виш соработник
Христина Димова Грнчароска
078 411 152
e-mail:hristina.dimova.grncaroska@dsdskopje.mk

Одделение за човечки ресурси
Раководител
Билјана Стојанова
078 360 279
e-mail:biljana.stojanova@dsdskopje.mk

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Орданчо Данев
075/263-678  |  023 117 654
e-mail:contact@dsdskopje.mk

Одделение за сместување
Раководител
Марина Карличиќ
075 284 386
e-mail:marina.karilicik@dsdskopje.mk@dsdskopje.mk

Одделение за помошно-технички работи
Раководител
Никола Тодоровски
075  284 451
e-mail:nikola.todorovski@dsdskopje.mk

Одделение за исхрана
Раководител
Христина Стајковска Анѓелковиќ
078 222 021
e-mail: hristina.stajkovska.angjelkovikj@dsdskopje.mk